Meme Rezistans

| MEME (UÇ) REZİSTANSLAR

Pirinç borudan imal edilmekte olan bu rezistanslar, uç çıkışları çelik örgülü, ısıya dayanıklı kablo ile yapılmakta ve bağlantıları pirinç boru ile muhafaza edilmektedir. Bu şekilde rezistansın içine eriyik ham madde girmesi engellenmiştir. Standart ölçülerİN yanında özel ölçüler sipariş doğrultusunda üretilmektedir.

Meme Rezistans

Meme Rezistans

Meme Rezistans

| STANDART ÖLÇÜ TABLOSU