Cam Rezistans (quartz)

| CAM REZİSTANS (QUARTZ)

  • Sıhhidir, temiz, toz tutmayan yüzeyiyle laboratuvarlarda ve ilaç sanayinde tercih edilmektedir.
  • Kapalı rezistans özelliği ile rezistansın oksidasyonu önlenerek, açık rezistanlara göre daha uzun bir kullanım süresi sağlamaktadır.
  • Yakıcı değil ısıtıcıdır.
Otoklav Cam Rezistans

Cam Rezistans (quartz)